GEMZ Onderwijs

Voor GEMZ redigeerde Indigo Tekst delen van kritische zelfreflecties. Onderwijsinstellingen stellen deze reflectie-documenten op in het kader van (her)accreditatie door de NVAO.

Terug naar Opdrachtgevers