Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA)

Indigo Tekst draagt al jaren met veel plezier bij aan verschillende uitgaven en documenten van de NVA:

  • Advies & redactie schrijfwijzer nieuwe huisstijl

  • Tekstcorrectie ledenmagazine 'De Anesthesioloog' (twee- tot viermaal per jaar)

  • Advies & redactie jaarverslagen 2013 t/m 2017 (heden)

  • Advies & redactie Strategisch beleidsplan 2014 - 2017

  • Redigeren van de landelijke schriftelijke A-, B- en C-examens

  • Begeleiding en schrijven rapporten en gespreksverslagen opleidingsvisitaties

  • Redigeren blauwdrukken patiënteninformatie (gepland)

Terug naar Opdrachtgevers