Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

In samenwerking met Bee in Tune vatte Indigo Tekst in 2012 en 2015 RAAK-projectvoorstellen samen voor de online projectenbank van SIA. De onderwerpen van de voorstellen varieerden van nanotechnologie tot het verbeteren van compost voor champignonteelt tot multimethod coaching in het primair onderwijs.

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking in kennisontwikkeling en kennistoepassing tussen mkb-bedrijven en hogescholen. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb voeren de netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven gezamenlijk onderzoek uit.

Terug naar Opdrachtgevers