Staatsbosbeheer

Onder meer:

  • Redactie personeelshandboek: samen met juristen en HR-adviseurs herschrijven van de personele regelingen van Staatsbosbeheer (vanwege het ingaan van de Wrna en CAO Rijk in 2020).

  • Schrijven online cases over mooie samenwerkingen van Staatsbosbeheer en organisaties in het sociale domein. De natuur als werkplek en plek voor dagbesteding!

  • Eindredactie Visie Beleven: ‘Samen gaan we het beleven! Natuurbeleving bij Staatsbosbeheer 2018-2025’.

  • Samenstellen contentformule en nieuw stramien voor de webdossiers (via doelgroeponderzoek en interviews) + herschrijven 14 online dossiers. Ook schreef ik een aantal nieuwe dossiers in overleg met het redactieteam, woordvoerders, communicatieadviseurs en vakdeskundigen.

Terug naar Opdrachtgevers